Czym jest resurs zwyżki?

Przepisy co jakiś czas się zmieniają a przedsiębiorcy muszą za nimi nadążać i się do nich dostosowywać. Na przykład pod koniec 2019 roku nałożono na firmy dodatkowy obowiązek. Jaki? Jeśli posiadają urządzenia transportu bliskiego, muszą określać stopień resursu tych urządzeń. Czym jest resurs? Jak się go oblicza? I dlaczego w ogóle trzeba to robić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, wszystkie urządzenie transportu bliskiego np. ładowarki teleskopowe, podnośniki koszowe czy inne podesty ruchome muszą mieć obliczony resurs. Co to takiego i jak go określić?

Resurs – definicja

Ustawowa definicja resursu brzmi: „Resurs to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania”.

Mówiąc prosto, resurs to konkretny czas eksploatacji zwyżki, w trakcie którego gwarantuje się jej bezpieczeństwo i sprawność. Ustawodawca nakłada obowiązek obliczania resursu dla każdej maszyny użytkowanej dłużej niż rok.

Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zechcą poznać resurs zanim wykonają przegląd okresowy urządzenia i dopuszczą je do dalszego użytkowania. Należy im przedstawić druk potwierdzający resurs wraz z dziennikiem konserwacji i księgą rewizyjną.

Na jakiej podstawie określa się resurs?

Żeby określić resurs UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego), trzeba wziąć pod uwagę kilka podstawowych parametrów. Istotna jest liczba cykli, w których pracuje maszyna, czas ich trwania, waga przenoszonego obciążenia, a także wysokość podnoszenia ładunku. Na tej podstawie da się z dużą dokładnością obliczyć resurs.

Ogólnie UDT zakłada, że sprzęt do pracy na wysokości osiąga resurs po 10 latach użytkowania albo przepracowaniu 7, 8 lub 9 tysięcy godzin. Konkretna wartość zależy od modelu i warunków pracy.

Jeśli nie wiesz, jak określić resurs albo masz urządzenie wymagające generalnego remontu, możesz się skontaktować z serwisem Riwal – https://www.riwal.com/poland/pl-pl.

Kto powinien obliczyć resurs?

Kto zgodnie z ustawą powinien zadbać o określenie resursu UTB maszyny? Eksploatujący zwyżkę. To on odpowiada za obliczenie czasu eksploatacji na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej, a także w przypadku przekroczenia resursu ma obowiązek przeprowadzić ocenę stanu technicznego urządzenia.

Powinien również gromadzić dokumentację dotyczącą stopnia wykorzystania resursu maszyny, żeby móc ją okazać podczas przeglądu okresowego.

Po co określać stopień resursu?

Dlaczego należy określać resurs UDT? Wynika to wyłącznie z kwestii bezpieczeństwa. Każda zwyżka w trakcie eksploatacji powoli się zużywa. Niektóre części szybciej ulegają awariom, inne mają dłuższą żywotność. Niemniej jednak resurs pozwala zapobiegać dalszemu korzystaniu z maszyn, które wymagają generalnego remontu.

Co, gdy zwyżka osiągnie resurs?

A co dzieje się wtedy, gdy zwyżka osiągnie resurs? Wówczas powinna przejść tak zwany przegląd specjalny, w trakcie którego bardzo dokładnie kontroluje się wszystkie parametry i funkcje maszyny. Wskazuje się również co należy naprawić. Po wykonaniu niezbędnych napraw resurs naliczany jest od początku.

Artykuł partnera